TARIFAS

Año escolar 2019/2020

MATRÍCULA

Primera mátricula 750 €

Renovación de mátricula 180 €

                                   

COMEDOR (4 días)                                                980 €

COMEDOR (5 días)                                              1225 €

TRANSPORTE                                                        920 €

Madrugadores                                                        180 €

* Maternelle / 1º, 2º y 3º de Educación Infantil          4550 €

* CP à CM2 / 1º a 5º de Primaria                                   5385 €

* 6ème à 3ème / 6º de Primaria a 3º de ESO                  5440 €

* 2nde à Terminale / 4º de ESO a 2º de Bachillerato   5510 €